HomeAarhus Girls Choir

Aarhus Girls Choir

Århus Pigekor er et kor på ca. 25 piger i alderen 14 - 22 år. Koret holder til på Århus Musikskole og er i dag ét af musikskolens seks kor for børn og unge mellem 6 og 24 år. Århus Pigekor blev oprettet i 2002 som elitekor og har siden haft en høj aktivitet med mange koncerter og ambitiøs øvning. I 2004 besøgte pigekoret Sydafrika, og i 2006 rejste pigerne til konkurrencen 4th World Choir Games i Kina, hvor de sang sig til en guldmedalje og femteplads blandt kor fra hele verden. Samtidig gør Århus Pigekor en stor indsats for at fremme glæden ved sang i og omkring Århus. I juni 2006 var koret værter ved "Stjernetræf 2006" i Musikhusets Store Sal, hvor fire af korets tidligere medlemmer, heriblandt Maria Lucia og Sidsel Ben Semmane, for en stund vendte tilbage, og sammen med pigekoret tryllebandt publikum som optakt til korets rejse til Kina. Senest holdt Århus Pigekor og Støtteforeningen ved Århus Musikskole i maj 2007 en debataften om den danske sang med deltagelse af professionelle musikpædagoger, politikere m.fl. I løbet af aftenen underholdt koret med perler fra den danske kor-og sangskat. Tradition og fornyelse - kvalitet og formidling af sangglæde, det er, hvad publikum gang på gang oplever, når de stifter bekendtskab med - eller genhører - Århus Pigekor. Århus Pigekor holder et højt aktivitetsniveau med mange forskellige projekter: · Koncerter i og udenfor Århus · Koncerter med Århus Symfoniorkester · Deltagelse i korkonkurrencer · CD-indspilninger · Udveksling med danske og udenlandske kor · Rejser til udlandet m.v... Århus Pigekor bliver dirigeret af Helle Høyer Mogensen, der er uddannet 1978-84 på Det Jyske Musikkonservatorium. Til at varetage det praktiske omkring korets koncert- og rejseaktivitet er der en bestyrelse, bestående af forældre omkring koret, dirigenten og en repræsentant fra koret, valgt af pigerne selv.

MySpace Layouts

AcapediaAdmin

AcapediaAdmin's picture